Strona Głównapole spadku meteorytów

pole spadku meteorytów


portret użytkownika Zibi

Spadek meteorytu w Chorwacji (04.02.2011)

4 lutego 2011 o godz. 23:20:41.3 UT dziewięć kamer trzech sieci bolidowych (CMN, SMN, EN) zarejestrowało przelot jasnego bolidu nad Słowenią i Chorwacją. Zjawisko zostało potwierdzone przez kilkunastu naocznych świadków, którzy dostarczyli dane obserwacyjne koordynatorom sieci w ciągu kilku minut po przelocie bolidu. W ten sposób już po 24 godzinach wyznaczono orbitę meteoroidu oraz obszar spadku meteorytów.

Wstępne analizy bazujące na 4 kamerach amatorskiej sieci CMN pozwoliły na wyliczenie parametrów zjawiska: