Seminaria PFN


Seminaria PFN


Seminaria PFN -to najczęściej coroczne spotkania zarówno członków Polish Fireball Network jak i chętnych osób do prowadzenia stacji bolidowej. Przez 2 weekendowe dni wysłuchujemy wykładów dotyczących funkcjonowania naszej sieci jak i również omawiamy uzyskane przez nas wyniki. Nowe osoby są przeszkalane w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania służącego do rejestracji meteorów, bolidów. Podczas spotkań w luźnej atmosferze proponowane są dalsze kierunku rozwoju Polskiej Sieci Bolidowej , możliwości współpracy z zagranicznymi organizacjami oraz sposoby pozyskania nowych źródeł finansowania. Seminaria PFN to także towarzyska możliwość poznania osób które, na co dzień rozproszone po całej Polsce tworzą jeden wielki projekt mający na celu rejestracje meteorów a także bolidów które w sprzyjających okolicznościach mogą dać spadek w postaci meteorytu.


IV Seminarium PFN 04-6 Lipiec 2008, Ostrowik