Strona GłównaRegulamin Obozu Astronomicznego PKiM

Regulamin Obozu Astronomicznego PKiM


  1. Spotkanie ma charakter naukowo - dydaktyczny.
  2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom: zakwaterowanie, udział w obserwacjach i wykładach oraz wszelką niezbędną pomoc.
  3. Do obowiązków uczestników należą: obserwacje meteorów i opracowywanie wyników, praca przy komputerze przy wprowadzaniu raportów i analizowaniu danych.
  4. Uczestnicy zobowiązują stosować się do zaleceń organizatorów i przestrzegać planu dnia.
  5. O porządek i higienę w miejscu zakwaterowania i obserwacji dbają uczestnicy.
  6. Zabronione jest wykorzystanie pomieszczeń i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  7. Na terenie Obserwatorium obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i innych używek.
  8. Opuszczanie terenu Obserwatorium musi być uzgadniane z organizatorami.
  9. Każdy uczestnik musi mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne.
  10. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich ustawowi opiekunowie.

Konsekwencją nieprzestrzegania regulaminu może być zakończenie udziału w Obozie.

Plan dnia:

11:00 zbiórka - ustalenie planu dnia
11:30 rozpoczęcie prac na komputerach
16:00 zakończenie wypełniania raportów
18:00 zbiórka i wykład
21:00 przygotowanie do obserwacji
22:00 wyjście z budynku na obserwacje
03:00 powrót z obserwacji