Strona GłównaKwadrantydy 2008 - wstępne wyniki obserwacji wizualnych wg. IMO

Kwadrantydy 2008 - wstępne wyniki obserwacji wizualnych wg. IMO


By Anonymous - Posted on 04 January 2008

Podajemy wstępne wyniki dla maksimum Kwadrantydów uzyskane przez obserwatorów współpracujących z International Meteor Organization (IMO): maksimum miało miejsce około godziny 4-5 UT dnia 4 stycznia, a ZHR wyniósł jedynie 63+/-3! Jest to niemal dwukrotnie mniej w maksimum niż w latach poprzednich. Zatem teoretycy będą mieli trudną zagadkę. Wspomniany wynik uzyskano na podstawie 273 przedziałów obserwacji i 1452 zaobserwowanych Kwadrantydów. Poniższy rysunek przedstawia kompletny i aktualizowany na bieżąco profil ZHR aktywności Kwadrantydów 2008:

Jak do tej pory kilku polskich obserwatorów wprowadziło swoje obserwacje Kwadrantydów do bazy IMO poprzez elektroniczny formularz. Zatem jeśli dopisała Tobie pogoda i wykonałaś/eś obserwacje meteorów między 1 a 7 stycznia 2008 wprowadź ją koniecznie!

Niestety tylko części obserwatrom udało się upolować Kwadrantydy. W Lublinie, Warszawie i pod Wrocławiem, gdzie wyczekiwali ich obserwatorzy PKiMu dostateczne warunki do obserwacji pojawiły się dopiero nad ranem a zasięg nie był lepszy niż 5 magnitudo. Na szczęscie kilku obserwatorów miało lepsze warunki do obserwacji i tak przykładowo Krzysztof Polakowski wykonał aż 11 godzin obserwacji wizualnych, natomiast Marcin Chwała trochę ponad 4 godziny obserwacji wizualnych. Wszystkim obserwatorom dzięki za wkład włożony w obserwacje, bez nich na z pewnością powyższy wykres nie mógłby być taki dokładny!

Pogodnego nieba!

Kamil Złoczewski

portret użytkownika marand

Informacja o aktywności Kwadrantydów przygotowana na podstawie pierwszych doniesień stała się już nieco nieaktualna. Zupełnie wbrew wszelkim modelom i przewidywaniom pojawiło się drugie maksimum. Zaskoczyło wszystkich, w związku z czym jedynie nieliczni byli jego świadkami. Więcej informacji w kolejnym artykule.

portret użytkownika Lupus

Yes, on the QUA-2008 IMO web-page (http://www.imo.net/live/quadrantids2008/) you can see 2 maximums (all 04.01.2008) -- one sub-maximum at ~5:00 UT, maximum at ~10:30 UT and "tail" with little maximum at 18:00 UT.
FIEKA sent me letter, in which hi ask me about second maxinum at 1-2 p.m. in belarusian meteor radio-observations. I finished analyse RM-data from Ivan Sergey (Molodechno, Belarus) and his data show, that there are 3 peaks of radio-QUA: at 5:00 UT, at 12:10 UT, and the "tail" with maximum at 18:00 UT. You can see, that his data coincide with IMO.