Strona Główna XXI SEMINARIUM PKiM 04-07.03.2005 Warszawa

XXI SEMINARIUM PKiM 04-07.03.2005 Warszawa


portret użytkownika marand

By marand - Posted on 14 May 2007

W dniach 4 - 7 marca bieżącego roku w Warszawie odbyło się XXI Seminarium Pracowni Komet i Meteorów, w trakcie którego miało także miejsce VII Walne Zgromadzenie PKiM. Jak zwykle skorzystaliśmy z uprzejmości dyrekcji Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika - udostępniono nam bowiem pokoje hotelowe i salę wykładową. Lista zgłoszonych uczestników liczyła ponad 50 osób, jednak w praktyce liczba obecnych była bardzo zmienna, na niektórych wykładach dochodząc w porywach "nawet" do 30.

Piątkowy wieczór 4 marca był w zasadzie przeznaczony na dojazd i zakwaterowanie w CAMK-u. Na zbiórce w kultowym już miejscu na Dworcu Centralnym pojawiło się niewiele osób. Ich subordynacja została jednak nagrodzona - Mirek Krasnowski zaoferował się bowiem przewieźć swoim autem co większe nasze bagaże do Centrum.
Wieczorem po kolacji odbyło się spotkanie, które można byłoby określić mianem zapoznawczego, gdyby nie fakt, że nie wszyscy wzięli w nim udział.

Oficjalne otwarcie XXI Seminarium nastąpiło w sobotnie przedpołudnie. Pierwszym referatem była prezentacja aktualnego stanu Polish Fireball Network, której dokonał dr Arkadiusz Olech. Arek omówił dotychczasowe osiągnięcia polskiej sieci bolidowej, jak również plany jej dalszej rozbudowy.
Po przerwie prof. Paweł Haensel opowiedział o budowie i ewolucji gwiazd neutronowych oraz supernowych. W kolejnym wykładzie mgr Grzegorz Stachowski przybliżył działanie kamer CCD i przedstawił ich zastosowanie w obserwacjach astronomicznych.

Kolejnym punktem programu było VIII Walne Zgromadzenie PKiM, które najpierw zajęło się kwestią udzielenia absolutorium ustepującemu Zarządowi. Każdy z jego członków krótko podsumował swoją działalność w latach 2003 - 2005. Nad liczeniem głosów czuwali Arek Olech i Darek Dorosz, samo zaś głosowanie odbyło się w sposób tajny. Ostatecznie cały Zarząd absolutorium otrzymał. Szczegóły - poniżej:

Mariusz Wiśniewski (sekcja wideo): 26 za, 0 przeciw, 0 wstrz.
Krzysztof Mularczyk (sekcja wizualna): 23 za, 1 przeciw, 2 wstrz.
Mirosław Należyty (redakcja "Cyrqlarza"): 10 za, 5 przeciw, 12 wstrz.
Konrad Szaruga (sekcja teleskopowa): 10 za, 5 przeciw, 12 wstrz.
Karol Fietkiewicz (sekcja radiowa): 24 za, 0 przeciw, 1 wstrz.
Andrzej Skoczewski (sekretarz, webmaster): 19 za, 3 przeciw, 5 wstrz.
Piotr Kędzierski (sekcja fotograficzna): 11 za, 5 przeciw, 10 wstrz.
Kamil Złoczewski (prezes): 23 za, 3 przeciw, 1 wstrz.

Następnie wybrano nowe władze PKiM, które będą przez najbliższe 2 lata koordynowały działalność naszej organizacji. Tym razem w roli komisji skrutacyjnej wystapili Darek Dorosz i Michał Jurek. Dodać należy, iż w trakcie dyskusji padł również wniosek o zlikwidowanie funkcji prezesa. W wyniku głosowania (4 za, 22 nie, 0 wstrz.) wniosek został odrzucony. Większość kandydatów w kilku słowach opowiedziała o swoich planach działalności.

A oto wyniki wyborów:

wiceprezes sekcji wideo - Mariusz Wiśniewski: 24 za, 1 przeciw, 1 wstrz.
wiceprezes sekcji wizualnej - Ewa Zegler: 13 głosów
Krzysztof Mularczyk: 9 głosów
5 osób wstrz.
redaktor "Cyrqlarza" - Kamil Złoczewski: 17 głosów
Krzysztof Mularczyk: 9 głosów
(ostatecznie ustalono, iż obaj będą współpracować
przy tworzeniu "Cyrqlarza")
wiceprezes sekcji teleskopowej - Konrad Szaruga: 18 za, 1 przeciw, 8 wstrz.
wiceprezes sekcji radiowej - Karol Fietkiewicz: 25 za, 0 przeciw, 1 wstrz.
sekretarz i webmaster - Andrzej Skoczewski: 18 głosów,
Kamil Złoczewski: 5 głosów
Piotr Kędzierski 3 głosy
1 wstrz.
1 głos nieważny
wiceprezes sekcji fotograficznej - Przemysław Żołądek: 24 za, 3 wstrz.
prezes - Radosław Poleski: 20 za, 4 przeciw, 4 wstrz.

Później wykonane zostało jeszcze wspólne pamiątkowe zdjęcie uczestników; wieczór zaś przeznaczono na szkolenie osób chcących włączyć się w działalność Polish Fireball Network. Mariusz Wiśniewski wyjaśnił zainteresowanym obsługę stacji bolidowej i sposób wstępnej redukcji danych.

Niedzielna poranna sesja wykładowa rozpoczęła się od podsumowania obserwacji wizualnych i teleskopowych, wykonanych w roku 2004 przez obserwatorów PKiM. Najaktywniejsi otrzymali nagrody książkowe i bezpłatne prenumeraty "Cyrqlarza".
Następnie Krzysztof Mularczyk przedstawił wyniki analizy danych - uzyskanych przez PKiM i IMO - dotyczących aktywności ubiegłorocznych Lirydów.

Po przerwie dr hab. Paweł Moskalik przedstawił funkcjonowanie "teleskopu globalnego", czyli ogólnoświatowej sieci profesjonalnych instrumentów, umożliwiającej całodobowe śledzenie wybranych obiektów, zaś dr Arkadiusz Olech zaprezentował strukturę i wyniki działalności analogicznej sieci amatorskiej, skupiającej się na badaniu gwiazd zmiennych kataklizmicznych.

Po przerwie Konrad Szaruga zachęcał do teleskopowych
obserwacji meteorów. Kontynuacją tej tematyki było wystapienie Radosława
Poleskiego, który omówił najczęściej popełniane w trakcie tychże obserwacji
błędy i opowiedział o prostych sposobach analizy uzyskiwanych danych.
Przemysław Żołądek zaprezentował zaś wyniki obserwacji
ubiegłorocznych Perseidów prowadzonych przez fotograficzne stanowiska PFN.
Wieczorem, już po oficjalnym zamknięciu XXI Seminarium, odbył się pokaz zdjęć ze spotkań PKiM w roku ubiegłym, a
później Arek Olech uraczył nas opowieściami z zamierzchłej (pre)historii
Pracowni.
Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach PKiM!

Ewa Zegler

P.S.
Obserwować mi tam! :)

1) dr hab. Stanisław Bajtlik: "Kształt Wszechświata"
2) prof. Paweł Haensel: "Supernowe i gwiazdy neutronowe"
3) dr hab. Paweł Moskalik: "Teleskop globalny"
4) Krzysztof Mularczyk: "Lirydy 2004"
5) dr Arkadiusz Olech i mgr Mariusz Wiśniewski: "Obecny stan Polish Fireball Network"
6) mgr Grzegorz Stachowski: "Obrazowanie nieba kamerą CCD"
7) Przemysław Żołądek: "Perseidy 2004 w danych fotograficznych PFN"