2017 12 14/15


By Tomasz Łojek - Posted on 15 December 2017


16:03:56 UT, PFN67 Nieznaszyn, Walburga Węgrzyk POWIĘKSZ


19:58:12 UT, PFN 63, Starowa Góra ,Arek Raj POWIĘKSZ


20:02:06 UT, PFN06 Kraków, Maciek Kwinta POWIÊKSZ


21:16:10 UT, PFN01, Ostrowik POWIÊKSZ


21:16:10 UT, PFN06 Kraków, Maciek Kwinta POWIÊKSZ


21:16:10 UT, PFN52 Sielc, Marcin Stolarz POWIÊKSZ


21:56:43 UT, PFN20 Urzêdów, Mariusz Gozdalski POWIÊKSZ


21:56:43 UT, PFN52 Sielc, Marcin Stolarz POWIÊKSZ


21:56:43 UT, PFN52 Sielc, Marcin Stolarz POWIÊKSZ


21:56:44 UT, PFN06 Kraków, Maciek Kwinta POWIÊKSZ


21:56:44 UT, PFN43 Siedlce, Maciek Myszkiewicz POWIÊKSZ


22:40:12 UT, PFN06 Kraków, Maciek Kwinta POWIÊKSZ