Strona Głównaalfa-Capricornidy już aktywne!

alfa-Capricornidy już aktywne!


portret użytkownika kzlocz

By kzlocz - Posted on 08 July 2009

   

Rój ten nie popisuje się sporą aktywnością. Podczas maksimum - około 29 lipca - ZHR osiąga wartość jedynie 4. Ponieważ radiant tego roju na naszych szerokościach geograficznych nie wznosi się wysoko ponad horyzont, liczby godzinne HR zazwyczaj nie są większe niż 1-3. Dla meteorów wylatujących z okolic gwiazdozbiorów Orła-Wodnika należy wykonać rzetelną analizę (za pomocą trzech kryteriów przynależności), ponieważ radiant Capricornidów znajduje się w pobliżu źródła Antyhelionu. Wiele meteorów z tego roju to zjawiska jasne.


Nazwa roju: alfa-Capricornidy
Kod roju: CAP
Okres aktywności: 7 lipca - 15 sierpnia
Maksimum: 30 lipca, lamdba Słońca 127
Współrzędne radiantu: RA = 307 deg, DEC = -10 deg
Prędkość Vgeo meteorów: 23 km/s
Współczynnik masowy: 2.5
Aktywność w maksimum: około 4


Rys. Mapka przedstawia pozycję radiantów rojów alfa-Capricornidów, Antyhelionu, delta-Aquarydów Południowych i Piscis Austrinidów na niebie.