e-Radiant


portret użytkownika marand

e-Radiant 2007 3-1

Ukazał się pierwszy tegoroczny numer czasopisma e-Radiant wydawany przez Dutch Meteor Society (DMS). Gazeta wydawana jest w języku holenderskim.
Poszukujemy osób, które pomogły by nam w tłumaczeniu tego oraz innych numerów e-Radianta.