Cyrqlarz no. 173


By Anonymous - Posted on 03 January 2007


CYRQLARZ No. 173 - 18.04.2005


 
02   Nowości:
Sedna nie ma dużego księżyca - Arkadiusz Olech
Nie taki szybki - Arkadiusz Olech
03   Relacje i sprawozdania:
XXI Seminarium i VII Walne Zgromadzenie PKiM - Ewa Zegler
05   Polish Fireball Network:
Bolid PF030405 Krzeszowice - Przemysław Żołądek
Nietypowy sporadyk - Arkadiusz Olech i Przemysław żołądek
Obserwacje fotograficzne meteorów w drugiej połowie 2004 roku - Przemysław żołądek
11   Wyniki obserwacji:
Lirydy 2004 w danych PKiM - Krzysztof Mularczyk
14   Patrząc w niebo:
Wizualne obserwacje meteorów - Ewa Zegler, Krzysztof Mularczyk
Uwagi do wizualnych obserwacji meteorów - Ewa Zegler
Obserwacje teleskopowe meteorów - Konrad Szaruga
Teleskop do wzięcia - Konrad Szaruga
Kącik kometarny - Agnieszka i Tomasz Fajfer
Podsumowanie obserwacji wizualnych i teleskopowych w roku 2004 - Krzysztof Mularczyk i Konrad Szaruga
22   Zaproszenie na XVI Oboz Astronomiczny PKiM - Zarząd
23   Mapki do obserwacji teleskopowych - TD068 i TD070 - Konrad Szaruga


Cyrqlarz on-line w pliku PDF: z okładkami