Cyrqlarz no. 165


By Anonymous - Posted on 03 January 2007


CYRQLARZ No. 165 - 31.08.2003


 
02   XII Obóz obserwacyjny PKiM dla początkujących obserwatorów: 23 czerwca - 7 lipca 2003 r.- Kamil Złoczewski
07   β-Ursa Minorydy w obserwacjach wideo - Kamil Złoczewski
09   Obserwacje wizualne w komputerze - praca z programem COOREADER 2.0 - uwagi czytelników - Kamil Złoczewski
10   Co nowego w świecie rojów meteorów? - Arkadiusz Olech
16   Dane do obserwacji - Krzysztof Mularczyk
17   Regulamin PKiM
18   Pierwsza połowa 2003 roku - podsumowanie obserwacji wizualnych - Krzysztof Mularczyk


Cyrqlarz on-line w pliku PDF: bez okładek, z okładkami