International Meteor Conference


Konferencje IMO (International Meteor Conference) – to coroczne międzynarodowe spotkanie pasjonatów meteorów z różnych krajów. Podczas 3 dniowej sesji naukowej każdy z uczestników przestawia swój referat, wyniki badań. Jest to też doskonała okazja do nawiązania współpracy z osobami ze światka meteorowego. Dzięki takim spotkaniom jest możliwość porównania swoich działań z innymi za granicą. Następuje wymiana doświadczeń, badań na polu astronomii meteorowej. Konferencje IMO co roku organizowane są przez inny kraj. Polska ostatni raz organizatorem tego spotkania była w 2002 r.


------------------------------------------------------------------
--------------------- STRONA W BUDOWIE ---------------------------
------------------------------------------------------------------