Strona GłównaWiadomości PKiM

Wiadomości PKiM


portret użytkownika M.

Sprawozdanie z XXVII Seminarium PKiM i Walnego ZgromadzeniaSprawozdanie z XXVII Seminarium PKiM i Walnego Zgromadzenia

Już po raz dwudziesty siódmy członkowie i sympatycy Pracowni Komet i Meteorów spotkali się na seminarium, by podzielić się swoją działalnością, wysłuchać wykładów i w ramach Walnego Zgromadzenia wybrać zarząd i koordynatorów. Spotkanie odbyło się w dniach 25-27 luty bieżącego roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Część merytoryczna i formalna zajęła całą sobotę, natomiast piątek i niedziela pozostawione były na integrację i dyskusje. Mimo niewielkiej frekwencji udało się zrobić szkic działalności na najbliższy rok i wymyślić sposoby rozwiązania wielu problemów trapiących PKiM.

portret użytkownika admin

Nowy Zarząd PKiM

W sobotę 26 lutego 2011 odbyło się Walne Zgromadzenie PKiM.

Wybrany został nowy Zarząd w składzie:

Prezes - Przemysław Żołądek
Skarbnik - Mariusz Wiśniewski
Sekretarz - Magdalena Sieniawska

Wybrana została nowa Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Krzysztof Polakowski (Przewodniczący)
2. Maciek Maciejewski
3. Andrzej Skoczewski

Oprócz tego koordynatorami sekcji zostali:

Sekcja Fotograficzna - Przemysław Żołądek
Sekcja Video - Mariusz Wiśniewski
Sekcja Wizualna - Magdalena Sieniawska
Sekcja Radiowa - Karol Fietkiewicz
Sekcja Meteorytowa - Zbyszek Tymiński
Sekcja Obliczeniowo Teoretyczna (PSOT) - Przemysław Żołądek
Webmaster - Mariusz Wiśniewski
Administrator Grup Mailowych - Mariusz Wiśniewski

Koordynatorzy do zadań specjalnych:

Koordynator do spraw organizacji IMC 2013 w Polsce - Mirosław Krasnowski
Koordynator akcji "Draconidy 2011" - Mariusz Wiśniewski
Koordynator do spraw pozyskiwania funduszy - Magdalena Sieniawska

portret użytkownika M.

Bycze meteoryTaurydy, mimo, że nie są wyjątkowo aktywnym rojem, niewątpliwie owiane są mgiełką tajemnicy, co czyni je jednym z najciekawszych strumieni. Ciałem macierzystym jest kometa krótkookresowa Encke 2 (oznaczana często jako 2P/Encke) o okresie 3.3 roku, której wyrzuty materii dały początek także innym, jesiennym, jednak dużo słabszym rojom, jak na przykład Chi Orionidy i Piscydy. Niezwykłość Taurydów ma wiele przyczyn zarówno związanych z ich nietypowym radiantem, pochodzeniem, jak i specyfiką zjawisk, które możemy obserwować.

portret użytkownika kzlocz

Orionidy 2010

Orionidy 2009

Na początku października możemy zobaczyć pierwsze meteory z roju Orionidów. Ostatnie z nich zaobserwujemy jeszcze w pierwszych dniach listopada. Podczas maksimum roju – 21 października – przy pogodnym niebie można zliczyć kilkadziesiąt meteorów w ciągu godziny. Tak też było w dwóch ostatnich latach. W latach 2006 i 2007 aktywność Orionidów podczas maksimum dwukrotnie przewyższała typową liczbę zjawisk i wynosiła nawet 70 zjawisk w ciągu godziny! W tym roku warto spojrzeć na Orionidy już na początku października, gdyż maksimum roju ma niestety miejsce zaledwie dwa dni przed pełnią Księżyca. Ten rój meteorów związany jest ze słynną kometą 1P/Halley’a, powracającą w okolice Ziemi co około 75 lat.

portret użytkownika kzlocz

Maksimum meteorów z roju alfa-Aurygidów

Źródło: PKiM   

Już za kilka dni maksimum aktywności meteorów z roju alfa-Aurygidów. W nocy z 1/2 września będzie można obserwować kilka meteorów wybiegających z okolicy gwiazdozbioru Woźnicy (Auriga). Typowe maksimum tego roju ma ZHR około 6 ale w latach 1935, 1986, 1984 i 2007 obserwowano podwyższoną aktywność dochodzącą nawet do około 150 meteorów w ciągu godziny. Rój związany jest z długookresową (ponad 2000 lat) kometą C/1911 N1 (Kiess), którą odkryto w lipcu 1911 roku i obserwowano jedynie 71 dni.

portret użytkownika kzlocz

Perseidy na żywo

| Przekazywanie obserwacji | Prostsza obserwacja | Zliczanie meteorów | Obserwacje aparatem |


Obserwacje zbierane przez Międzynarodowe Towarzystwo Meteorowe (11-13 VIII 2010)

portret użytkownika M.

Obóz PKiM- Akcja Perseidy 2010 ROZPOCZĘTY!

Późnym, sobotnim wieczorem, 7 sierpnia 2010 rozpoczął się XXII Obóz PKiM- Akcja Perseidy. Nowicjusze już na początku poznali tajniki obserwacji meteorów- pierwszego dnia jedynie w formie teoretycznej, a później, w nocy z 8 na 9 sierpnia praktycznie. Ekstremalnie czyste niebo na urzędowskich polach pełnych malin sprzyjało obserwacjom.

Mimo, że do maksimum pozostało jeszcze kilka dni, każdy zanotował kilkadziesiąt meteorów, w tym kilka sztuk jaśniejszych niż 0 magnitudo. Następnego dnia, po odpoczynku, przyszedł czas na wypełnienie raportów PKiM i IMO oraz wykład o analizie danych wizualnych.

portret użytkownika fieka

Perseidy 2010 - obserwacje radiowe na żywo

Jak co roku pracownia stara się śledzić przynajmniej najaktywniejsze roje przy pomocy obserwacji radiowych. W tym roku, Perseidy również są obserwowane, do podziwiania aktualnej aktywności meteorów zapraszam na stronę PARMO. Również podczas akcji Perseidy w Urzędowie prowadzone są pomiary, jak tylko napłyną dane, zostaną umieszczone na wykresie.
FIEKA

portret użytkownika kzlocz

Przygotowania do Perseidów (cz. 3) - czyli nie tylko Perseidy!

Źródło: Wikipedia   

Meteory z roju Perseidów, to nie jedyne zjawiska widoczne na nocnym niebie... Tak! równolegle z Perseidami są również aktywne inne roje. Jednym z nich są delta-Aquarydy Południowe (12 lipca - 19 sierpnia), których maksimum miało miejsce niedawno tj. 28 lipca. Zazwyczaj można zaobserwować kilka do kilkunastu meteorów z tego roju w noc maksimum, przy czym im dalej na południe obserwujemy (w sensie szerokości geograficznej) to radiant tego roju jest wyżej i widać więcej Aquarydów. Ponadto wczoraj (30 lipca) niewielkie maksimum aktywności miały alfa-Caprikornidy, dają one relatywnie wolne zjawiska. Aktywne są od początku lipca do połowy sierpnia. Niestety radianty obu tych rojów są położone dość blisko tzw. Antyhelionu (patrz mapka) - źródła meteorów sporadycznych "sypiących" 2-3 zjawiska w ciągu godziny.

portret użytkownika kzlocz

Przygotowania do Perseidów (cz. 2)

Źródło: Wikipedia   

Perseidy nazywane są również tradycyjnie "łzami św. Wawrzyńca". Jednak spoglądając na kalendarz imieniny Wawrzyńca znajdziemy już 10 sierpnia (data męczeńskiej śmierci Wawrzyńca z Rzymu), natomiast Perseidy mają maksimum w nocy z 12/13 sierpnia. Data maksimum Perseidów uległa niewielkiej zmianie na wskutek precesji ale również za przyczyną zawirowań związanych z kalendarzem (przejście z kalendarza juliańskiego na gregoriański).

Tak czy inaczej z dnia na dzień na niebie pojawia się coraz więcej meteorów z roju Perseidów. Trend ten jest wyraźnie widoczny na wykresie aktywności Perseidów generowanym na podstawie oberwacji wysyłanych do Międzynarodowego Towarzystwa Meteorowego (IMO).