2017 09 02/03


01:00:12 UT, PFN57 Krotoszyn, Tomasz Suchodolski POWIńėKSZ