2017 06 12/13


21:30:20 UT, PFN67 Nieznaszyn, Walburga Węgrzyk POWIĘKSZ


21:30:21 UT, PFN 63, Starowa Góra ,Arek Raj POWIĘKSZ