2016 06 01/02


23:14:17 UT, PFN47 Jeziórko, Tomek Lewandowski POWIĘKSZ


23:14:17 UT, PFN40 Otwock, Zbyszek Tymiński POWIĘKSZ


23:14:27 UT, PFN67 Nieznaszyn, Walburga Węgrzyk POWIĘKSZ