2008 12 11/12


2008 12 11/12 (~)17:02:05 UT PFN Urzędów


2008 12 11/12 (~)02:53:46 UT PFN Urzędów


2008 12 11/12 03:00:45 - 03:03:15 UT PFN Warszawa Przemysław Żołądek
Canon 300 D, Peleng 8mm Fish Eye, ZOBACZ PEŁEN ROZMAR


2008 12 11/12 03:01:26 UT PFN Kraków Maciej Kwinta
*(~) - błąd zegara stacji