2017 03 06/07


03:58:30 UT, PFN67 Nieznaszyn, Walburga Węgrzyk POWIĘKSZ