2016 11 29/30


04:26:26 UT, PFN67 Nieznaszyn, Walburga Węgrzyk POWIĘKSZ