2016 07 20/21


00:00:08 UT, PFN38 Podgórzyn, Tomasz Krzyżanowski POWIĘKSZ