2016 06 26/27


22:10:24 UT, PFN38 Podgórzyn, Tomasz Krzyżanowski POWIĘKSZ