2006 09 12/13


2006 09 12/13 18:19:07 PFN Białystok


2006 09 12/13 22:58:47 UT PFN17 PAVO20 Gdynia, Filip Polewaczyk


2006 09 12/13 02:10:53 UT PFN05 Poznań, M. Krasnowski