Strona Główna XIX SEMINARIUM I VII WALNE ZGROMADZENIE PKiM

XIX SEMINARIUM I VII WALNE ZGROMADZENIE PKiM


portret użytkownika marand

By marand - Posted on 14 May 2007

Jak co roku, tak i w tym odbyło się w dniach 27 luty - 3 marca po raz XIX Seminarium Pracowni Komet i Meteorów, połączone z Walnym Zgromadzeniem.
Tegoroczne Seminarium było wyjątkowe ze względu na czas jego trwania, jak i również na zapowiadającą się ogromną liczbę 48 uczestników. Niestety nie wszyscy się pojawili.
Odbyło się szereg wykładów zaproszonych profesjonalnych astronomów, oraz członków Pracownii.
Ale po kolei:
Zebraliśmy się we czwartek na dworcu Warszawa Centralna między 17:30 a 18:00 w holu głównym przed "informacją", skąd udaliśmy się do Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika, gdzie zostaliśmy zakwaterowani. Po kolacji nastąpiło oficjalne otwarcie XIX Seminarium PKiM i spotkanie zapoznawcze.

Piątek został przeznaczony na dodatkowy dzień Seminarium poświęcony warsztatom meteorowym. Zaprezentowane zostały najnowsze wersje oprogramowania do analizy danych. Wszyscy mogli zapoznać się ze sposobem rejestracji obserwacji stosowanym przez PKiM, poprawnym przetwarzaniem ich na postać cyfrową za pomocą "CooReadera" - szerzej omówionym przez K. Złoczewskiego. Następnie A. Olech wygłosił dwa referaty nt. "Analiza danych z obserwacji meteorów" i "ComZHR - Mapa aktywności nieba". M. Wiśniewski opisał pracę w programie "Radiant", który umożliwia każdemu samodzielnie szukanie nowych rojów w naszej największej na świecie bazie obserwacji meteorów. Później A. Skoczewski przedstawił projekt nowej internetowej strony PKiM.

Po obiedzie A. Skoczewski opowiadał o obserwacjach fotograficznych, a M. Wiśniewski o "Perseidach 2002 w kamerze CCD" i o nowym projekcie "Polskich Automatycznych Video Obserwacji (PAVO)" Na dowód prężnie rozwijającej się tej gałęzi obserwacji w PKiM-ie (aczkolwiek w Polsce jeszcze dziewiczej) został puszczony film pt.: "Leonidy 2002 w Ostrowiku". Niestety na samo maksimum niebo przesłoniły chmury i nie dane Nam było zobaczyć, na co stać "PAVO"... M. Kwinta podzielił się (częściowo - z powodu awarii dyskietki :( ) swoimi wrażeniami z obserwacji wykonanej na Kudłaczach i zarejestrowanych na dyktafon.

Po przerwie, od 19:00 M. Jurek opowiadał o obserwacjach teleskopowych, czyli jak je wykonywać i jak wybierać pola, aby dokładnie wyznaczyć radiant obserwowanych zjawisk. Nadal nie jest rozwiązana sprawa wyznaczania ZHR-ów w tych obserwacjach. Jak je obliczać, jakich użyć parametrów do skonstruowania wzoru na teleskopowe ZHR-y ?
Na zakończenie M. Wiśniewski przypomniał Nam Międzynarodową Konferencję Meteorową "IMC 2002". Wydarzenie ważne dla Nas, gdyż odbyło się po raz pierwszy w Polsce - we Fromborku.
I co ważniejsze - zorganizowała to najaktywniejsza grupa obserwatorów na Świecie :) .
Ale dość tych przechwałek.
Po krótkiej przerwie został wyświetlony film.

Następny dzień przywitał Nas złą wiadomością: J. Grygorczuk z powodu choroby nie opowie nam o "Mechanice MPUS-a". Na szczęście uczestnicy Seminarium nic nie stracili. Kolejny prelegent, M. Banaszkiewicz zreferował "Mechanikę MPUS-a". Jest to polski próbnik, który zostanie wysłany na kometę w celu jej zbadania. Wiąże się to ściśle z kolejnym referatem tegoż autora: "Po co badać komety ?" Są one zbudowane z pierwotnej materii, a ich zbadanie może uczynić ogromny krok naprzód w poznawaniu Wszechświata. Następny gość, J. Kałużny omówił historyczne "Kosmiczne katastrofy" i przedstawił skutki ewentualnego zderzenia ciała niebieskiego z Ziemią.

O 15:30 rozpoczęło się VII Walne Zgromadzenie PKiM.
Na początku rozstrzygnięto konkurs na najaktywniejszego obserwatora PKiM w 2002 roku.
Oto zwycięzcy (w nawiasie liczba godzin obserwacyjnych):

Następnie Prezes i Viceprezesi przedstawili sprawozdania z działalności poszczególnych Sekcji w latach 2001 - 2003. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu odbyło się w sposób tajny. Każda z osób była rozliczana osobno.
Komisja skrutacyjna w składzie: Kamil Złoczewski i Krzysztof Mularczyk czuwała nad liczeniem głosów. Uprawnionych do głosowania było 30 osób, a wyniki poniżej:
- Arkadiusz Olech - sekcja wizualna: 29 (za), 0 (przeciw), 1 (wstrz.)
- Michał Jurek - sekcja teleskopowa: 27 (za), 0 (przeciw), 3 (wstrz.)
- Andrzej Skoczewski - sekcja fotograficzna: 18 (za), 4 (przeciw), 8 (wstrz.)
- Mariusz Wiśniewski - sekcja wideo: 18 (za), 0 (przeciw), 10 (wstrz.), 2 (nieważne)
- Albert Witczak - sekcja radiowa: 1 (za), 19 (przeciw), 10 (wstrz.)
- A. Trofimowicz - sekretarz i webmaster: 6 (za), 16 (przeciw), 8 (wstrz.)
- Marcin Gajos - redaktor Cyrqlarza: 27 (za), 0 (przeciw), 3 (wstrz.)
- Mariusz Wiśniewski - prezes: 15 (za), 10 (przeciw), 5 (wstrz.)
Po raz pierwszy w historii PKiM-u członkowie Zarządu nie uzyskali absolutorium.
Będzie to ważna lekcja na przyszłość dla Tych osób, jak również dla Nas wszystkich.
Później rozpoczęła się dyskusja nad kształtem wewnętrznej organizacji pracy w PKiM-ie.
Andrzej Skoczewski zaproponował wykupienie internetowej domeny o bliskiej Nam nazwie: "pkim.org". Propozycja została zaakceptowana, po czym nastąpiła składka po 3,5 zł.

O 19:00 nastąpiła II część Walnego Zgromadzenia, czyli wybory nowego Zarządu PKiM.
Dotychczasowa ilość sekcji pozostała bez zmian.
Nadmienię, iż każdy z kandydatów przed głosowaniem przedstawił krótko swój program wyborczy.
Poniżej członkowie nowego Zarządu PKiM-u (w nawiasie liczba głosów):
- Szef sekcji wizualnej: Krzysztof Mularczyk (28),
kontrkandydaci: Kamil Złoczewski (3), Piotr Kędzierski (0), wstrzymało się (1).
- Szef sekcji teleskopowej: Konrad Szaruga (16),
kontrkandydaci: Michał Jurek (12), Kamil Złoczewski (0), wstrzymało się (3).
- Szef sekcji fotograficznej: Piotr Kędzierski (15),
kontrkandydat: Mirek Bogusz (12), wstrzymało się (3).
- Szef sekcji radiowej: Karol Fietkiewicz (25),
kontrkandydat: Mariusz Wiśniewski (3), wstrzymało się (2).
- Szef sekcji wideo: Mariusz Wiśniewski (30), wstrzymało się (2).
- Sekretarz/webmaster: Andrzej Skoczewski (26),
kontrkandydat: Kamil Złoczewski (0), wstrzymało się (6).
- Redaktor naczelny Cyrqlarza: Mirosław Należyty (16),
kontrkandydat: Kamil Złoczewski (11), wstrzymało się (3).
- Prezes PKiM: Kamil Złoczewski (14),
kontrkandydat: Mariusz Wiśniewski (12), wstrzymało się (4).

Wybory nieco się przedłużyły, więc dopiero od 23:30 "nocne Marki" mogły oglądnąć film.
Później najwytrwalsi zaczęli grać w karty. W tym czasie Andrzej Skoczewski i Maciej Kwinta do wczesnych godzin rannych skanowali zdjęcia i filmy astro, oraz "Zapiski Ostrowickie".

Ostatni dzień Seminarium rozpoczął się referatem K. Ziołkowskiego o "Historii Układu Słonecznego w kometach i planetoidach zapisanej". Temat wzbudził tak wielkie zainteresowanie, że prelegent przez pół godziny odpowiadał na zadawane mu pytania.

Następnie K. Złoczewski opowiedział o "Kochabach", a P. Kędzierski i K. Mularczyk omówili "Analizę bazowych obserwacji meteorów fotograficznych i video".
"Małe ciała Układu Słonecznego w danych ASAS", czyli do poszukiwania planetoid i komet namawiał nas A. Olech.
Następnie o projekcie "EUROASTRO 2002" mówił jego kierownik, P. Nawalkowski.
Zaprezentował również film zrealizowany przez TVP pod tym samym tytułem.
Klub "Polaris" pokazał Nam film pt.: "Zimowy sprzęt obserwacyjny U.S.S. Pegaz".
Po 2-godzinnym odpoczynku przyszedł czas na wnioski członków PKiM.
Pierwsza propozycja dotyczyła zarejestrowania naszej organizacji w sądzie.
Po dyskusji i przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw, nastąpiło głosowanie. Większością stwierdziliśmy (18-przeciw, 3-za, 8 wstrz.), że w tej kwestii wszystko pozostaje bez zmian. Przynajmniej narazie.
Drugim zagadnieniem było wybranie logo dla "PAVO".

Tym akcentem nastąpiło zamknięcie VII Walnego Zgromadzenia PKiM.

Po kolacji K. Fietkiewicz przedstawił wady i zalety w zastosowaniu "Kamery internetowej w astronomii", a P. Kędzierski zrobił nam slajdowisko pt.: "Zdjęcia z historii PKiM", po czym nastąpiło oficjalne zamknięcie XIX Seminarium PKiM.
Wieczorem odbył się pokaz filmowy.

A rano śniadanie i wykwaterowanie, a Kto nie był - niech żałuje.
Zakończyło się nasze coroczne spotkanie.
Szczególne pod każdym względem:
- trwało najdłużej,
- zebrało największą ilość uczestników (zapowiadało się jeszcze więcej),
- wygłoszono najwięcej referatów.
Odświeżyliśmy stare kontakty i zawarliśmy nowe znajomości.
I to ma nam wystarczyć do przyszłego roku - do XX Seminarium ...

Maciej "KWIMA" Kwinta