Strona GłównaXVII SEMINARIUM i VI WALNE ZGROMADZENIE PKiM - 02-05.03.2001 WARSZAWA

XVII SEMINARIUM i VI WALNE ZGROMADZENIE PKiM - 02-05.03.2001 WARSZAWA


portret użytkownika marand

By marand - Posted on 14 May 2007

Spotkania członków na przełomie lutego i marca na stałe wpisały się w kalendarz organizacyjny PKiM. W tym roku odbyło się XVII seminarium połączone z VI Walnym Zgromadzeniem PKiM. W zaciszu kompleksu naukowego CAMK (Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika) wygłoszono sześć referatów naukowych, wybrano nowy zarząd, przeprowadzono niekoniecznie ciche rozmowy związane tematycznie z działalnością pracowni.
Siedemnasta edycja seminarium prezentowała się całkiem przyzwoicie. W sobotę, 3 marca blok trzech referatów. Pierwszy, mgr Barbary Mochejskiej, poświęcony błędom, które były dotychczas popełniane podczas wyznaczania jasności Cefeid, co ma znamienny wpływ na wyznaczanie odległości do obiektów w Kosmosie. Temat interesujący, niemniej jednak zagadnienie nie należy do najłatwiejszych. Drugi wykład, przeprowadzony przez prof. Michała Różyczkę, tyczył się planet wykrytych poza granicami Układu Słonecznego. Prelegent przedstawił zarys aktualnej teorii ewolucji planet wokół gwiazd, intrygującą analizę znanych obecnie planet, a także ograniczenia techniczne, które mogłyby tłumaczyć zaskakujące dane obserwacyjne jakie do tej pory zebrano. Prezentacja zagadnienia była bardzo przejrzysta. Mniej przejrzyste pozostają wnioski, jakie mogą się nasunąć po wysłuchaniu prelekcji: fenomen stabilnych orbit planet wewnętrznych Układu Słonecznego w świetle obecnie przyjętych teorii powstawania planet, ekscentryczność orbit planet naszego układu a planet poza-słonecznych. Tak więc pytanie: ''Czy nasz układ jest wyjątkowy ?'' pozostaje bez odpowiedzi. Kolejnym mówcą był członek PKiM, dr Marcin Kiraga, który zaprezentował analizę wczesnych i późnych Perseid: aktywność roju oscyluje na poziomie szumu tła. Następnego dnia wygłoszono kolejne trzy referaty. Blok wykładów rozpoczął prof. Marcin Kubiak, prezentując nową metodę wyznaczania odległości do obiektów. W tej metodzie wykorzystuje się niewytłumaczoną dotychczas stałą średnią jasność absolutną czerwonych olbrzymów. Niemniej stanowi nową niezależną metodę wyznaczania odległości. Następnie Mariusz Wiśniewski zaprezentował wyniki obserwacji Delfinid z lat 1996-2000. Analiza statystyczna wskazuje na to, że rój istnieje, ale zastosowane dosyć luźne kryterium przynależności nie pozwala na precyzyjne wyznaczenie momentu maksimum. Dodatkowo sprawę utrudnia bliskie sąsiedztwo uznanych rojów. Ostatnim referatem na XVII seminarium był wygłoszony przez mgr Waldemara Ogłozę. Przybliżył słuchaczom zagadnienie gwiazd zmiennych, metody obserwacji i analizy uzyskanych danych. W sumie bardzo ciekawie i przebojowo przeprowadzony referat, dzięki któremu grono osób prowadzących obserwacje gwiazd zmiennych - znając zacięcie do astronomii członków PKiM - z pewnością się poszerzy.

Inna atrakcją był wybór nowego zarządu. Przed tym ustępujący zarząd bez najmniejszego problemu uzyskał absolutorium. ''Tradycyjnie'' ludzie związani z PKiM niechętnie odnoszą się do tradycji i po raz kolejny zmieniono formę zarządu. VI Walne Zgromadzenie postanowiło, iż powołane zostaną osoby odpowiedzialne za obserwacje uzyskiwane określonymi metodami. Poprzez niejawne głosowanie wybrano następujące osoby odpowiedzialne za:

Mariusz Wiśniewski obserwacje wideo (26 za, 0 przeciw, wstrzymujących się 0) M.Wiśniewski ul. Afrykańska 10/8, 03-966 Warszawa, tel. 0607491309 lub (22)6294011, e-mail: mwisniew@antares.astrouw.edu.pl,

Michał Jurek obserwacje teleskopowe (M.Jurek 22; K.Szaruga 4; wstrz. 0) M.Jurek ul. Niemodlińska 38c/11, 45-710 Opole,

Arek Olech obserwacje wizualne (A.Olech 20; M.Wiśniewski 4; wstrz. 2) A.Olech ul. ks. T. Boguckiego 3/8, 01-508 Warszawa, tel. (dom, do godz. 19:00) (22)8394452, (praca) (22)6294011 w. 112 lub (22)8410041 w. 102, e-mail: olech@sirius.astrouw.edu.pl,

Andrzej Skoczewski obserwacje fotograficzne (A.Skoczewski 19; K.Szaruga 4; M.Gajos 2; wstrz. 1) A.Skoczewski ul. Leśna 16/3, 33-100 Tarnów, tel. 0602 800 890 e-mail: skoczews@student.uci.agh.edu.pl,

Albert Witczak obserwacje radiowe (za 16, przeciw 0, wstrz 9) A.Witczak ul. Warszawska 7/2, 62-800 Kalisz,

Osoby wymienione są odpowiedzialne i służą pomocą w przypadku wystąpienia jakichkolwiek kłopotów, wątpliwości w zakresie metod obserwacji, nad którymi sprawują kontrolę. Osoby te uzyskują status wiceprezesów.

Prezesem PKiM został wybrany Mariusz Wiśniewski (za 22, przeciw 0, wstrz. 0). W skład zarządu wchodzą dodatkowo:

Marcin Gajos - redaktor ''Cyrqlarza'' (za 21, przciw 1, wstrz. 3) M.Gajos ul. Ozimska 62/27, 45-329 Opole, e-mail: gajos@antares.astrouw.edu.pl oraz

Aleksander Trofimowicz - sekretarz, opiekun serwisu internetowego PKiM ( I tura A.Trofimowicz 5; A.Skoczewski 12; K.Złoczewski 3; wstrz. 4; II tura A.Trofimowicz 12; A.Skoczewski 8; wstrz. 5). A.Trofimowicz ul. Turmoncka 10/31, 03-254 Warszawa, tel. (22)6751502 e-mail: trof@antares.astrouw.edu.pl

W nawiasach podani są kandydaci oraz liczby głosów oddanych na określonego kandydata i wstrzymujących się; w przypadku jednej kandydatury wskazane są głosy za, przeciw i wstrzymujące się.
Powołano sekcję radiową PKiM w Kaliszu, w skład której wchodzą: Albert Witczak, Karolina Łyszczak, Sylwia Czerniejewska.
W trakcie trwania seminarium pojawiły się dwie dosyć istotne dyskusje. Pierwsza poruszała kwestię przystępności raportów IMO oraz wiedzy wymaganej od początkujących obserwatorów. Ścierały się dwa przeciwstawne nurty: wymaga się zbyt wiele i to sprawia duże problemy początkującym, oraz : mniej wymagać nie można, bo obserwacje stracą wartość naukową. Druga dyskusja ściśle była powiązana z pierwszą. Dotyczyła pozyskania potencjalnych obserwatorów poprzez reklamę wykorzystując media publiczne. Obydwie kwestie pozostają otwarte... Nowy zarząd życzy Wam dużo wolnego czasu, bezchmurnych nocy, a także wielkiej satysfakcji z wykonywanej na rzecz PKiM obserwacji.

Aleksander Trofimowicz