2013 10 17/18


portret użytkownika Zibi

By Zibi - Posted on 16 November 2013


19:50:34 UT PFN41 Twardogóra, Henryk Krygiel POWIĘKSZ


19:55:47 UT PFN41 Twardogóra, Henryk Krygiel POWIĘKSZ