Cyrqlarz no. 147


CYRQLARZ No. 147 - 13.05.2001


 
01   Jak pozyskać i zorganizować nowych obserwatorów? - Piotr Nawalkowski
03   Podwójna kometa - Andrzej Skoczewski
04   Lirydy 2001 - Andrzej Skoczewski


Cyrqlarz on-line: w pliku PDF