2016 07 22/23


21:00:17 UT, PFN67 Nieznaszyn, Walburga Węgrzyk POWIĘKSZ


21:43:54 UT, PFN38 Podgórzyn, Tomasz Krzyżanowski POWIĘKSZ


21:43:56 UT, PFN53 Nowy Belęcin , Michał Kałużny POWIĘKSZ