2016 07 17/18


20:54:10 UT, PFN67 Nieznaszyn, Walburga Węgrzyk POWIĘKSZ