2016 06 14/15


22:15:47 UT, PFN67 Nieznaszyn, Walburga Węgrzyk POWIĘKSZ