2016 03 29/30 Pierwsze Sprajty


Sprajt, 18:11:52 UT, PFN52 Sielc, Marcin Stolarz POWIĘKSZ


Sprajt, 18:16:17 UT, PFN52 Sielc, Marcin Stolarz POWIĘKSZ


Sprajt, 19:39:11 UT, PFN52 Sielc, Marcin Stolarz POWIĘKSZ