2013 03 20/21


00:19:43 UT PFN 20 Urzędów, Mariusz Gozdalski POWIĘKSZ