2019 04 19/18


22:21:26 UT, PFN38 Podgórzyn, Tomasz Krzyżanowski POWIĘKSZ