2016 05 30/31


00:20:43 UT, PFN38 Podgórzyn, Tomasz Krzyżanowski POWIĘKSZ