2016 01 20/21


23:27:57 UT, PFN42 Błonie, Paweł Zaręba POWIĘKSZ