2014 07 26/27


20:25:59 UT PFN46 Tomasz Łojek, Grabniak POWIĘKSZ