2014 06 16/17


23:09:45 UT PFN 32 Chełm, Maciek Maciejewski POWIĘKSZ