2014 02 01/02


20:51:16 UT PFN40 Otwock, Zbyszek Tymiński POWIĘKSZ