2014 01 09/10


21:13:51 UT PFN 32 Chełm, Maciek Maciejewski POWIĘKSZ